EcoProcura konferanse for bærekraftige offentlige anskaffelser

stikkord: Forbruk og avfall, Innkjøp, Byene, Oslo

19.-21. september samlet nærmere 300 deltakere fra ICLEI byer seg i Malmø for den 8. EcoProcura konferansen for bærekraftige offentlige anskaffelser. Årets tema var «Opportunities to deliver sustainable procurement and innovation».

(Oslo kommune)

Norge deltok med 23 delegater; bl.a. fra Miljøverndepartmentet, DIFI, NHO, Svanemerket og Initiativ for etisk handel. Oslo kommune deltok med 8 delegater fra Bymiljøetaten, Utviklings- og kompetanseetaten og Undervisningsbygg.

Oslo kommune bidro med en presentasjon under «market lounge session»; Framtidens byer Oslo (Bymiljøetaten) presenterte klimafotavtrykksanalyse for Oslo kommunes tjenesteproduksjon. Fokus var resultater og konsekvenser for offentlige innkjøp i kommunen. Det ble pekt på tiltak som kan sees i sammenheng med et forbruksdrevet klimagassregnskap, som for eksempel utfasing av oljefyr i Osloskolen samt økt bruk av klimakrav i offentlige anskaffelser.

18 deltakere fra alle verdens hjørner og med forskjellig bakgrunn deltok på presentasjonen og Oslo kommunes arbeid vakte både oppsikt og begeistring.

Oslo ønsket å komme i kontakt med byer som har gjort liknende arbeid med klimafotavtrykk og som kunne ha utbytte av felles læring og erfaringsutveksling. Oslo har foreløpig et samarbeid med King County i Washington state, USA og ønsker å utvide nettverket.

Alt i alt var EcoProcura inspirerende, en viktig møteplass og læringsarena.


Les mer her:

EcoProcura

klimafotavtrykksanalyse for Oslo kommunes tjenesteproduksjon

 

 

Til toppen