Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Grønn bølge i Oslo

Stikkord: Forbruk og avfall, Miljøledelse, Oslo

Grønn bølge i Oslo er en felles dugnad, der innbyggerne, næringslivet og staten går sammen med kommunen for å redusere forbruket av energi og andre ressurser i kommunen.


Bil      

Oslo kommune skal gjennom å ”feie for egen dør” med en miljøeffektiv kommunal- forvaltning gå foran med et godt eksempel for resten av bysamfunnet.

Oslo gjør dette hovedsakelig ved å innføre miljøledelse og å miljøsertifisere alle sine etater, bydeler og andre virksomheter, fra Rådhuset og ut til den minste barnehage.

Gjennom miljøsertifiseringen forplikter alle virksomheter seg til å:

  • Redusere energibruken og evt. legge om energibruken i miljøvennlig retning
  • Redusere materialbruken, øke gjenbruk og materialgjenvinning, og redusere avfall
  • Redusere transportbruken og evt. velge mer miljøvennlige transportformer
  • Stille miljøkrav ved innkjøp av varer og tjenester

Oslo kommune bidrar med dette til en økt miljøbevissthet og, forhåpentligvis, et økt miljøengasjement hos kommunens 43 000 ansatte, 50 000 grunnskoleelever, 25 000 elever på videregående skoler og i voksenopplæring, og 28 000 barnehagebarn, med foreldre! Dette stimulerer til at mange ansatte, barn og foreldre handler mer miljøvennlig også i privatlivet, og virker som inspiratorer for andre i sine nettverk; familier, naboer og venner m.v. Vi anbefaler også våre ansatte å ta Miljøsteget og/eller bli med i Klimaklubben til Grønn hverdag.

Øke engasjementet

Oslo kommune vil også sette miljøutfordringene og -innsatsen på dagsorden, og stimulere til økt miljøkunnskap og engasjement. Årlig arrangerer kommunen Miljøfestivalen i samarbeid med Grønn Hverdag og andre organisasjoner og virksomheter. Oslo kommunes Miljøpris deles ut under Miljøfestivalen hvert år i forbindelse med Miljøkonferansen i Oslo rådhus.

Utfordre andre

Oslo kommune oppfordrer og utfordrer staten og næringslivet i byen til å følge Oslos eksempel og miljøsertifisere alle sine virksomheter i Oslo, og å praktisere miljøeffektive innkjøp av varer og tjenester selv. Kommunen har etablert et eget Forum for Oslo Bærekraftig By med deltagelse fra kommunen, staten, næringslivet og miljøorganisasjoner for dialog og samarbeid om Grønn bølge i Oslo.

Grønt næringsliv

Når både kommunen, innbyggerne og staten etter hvert stiller miljøkrav ved innkjøp av varer og tjenester bidrar dette til å skape et lønnsomt marked for miljøvennlige varer og tjenester som er avgjørende for en effektiv omlegging av næringslivet til Grønt næringsliv. Vi ser nå at dette er i ferd med å skje. Samtidig med en sterk økning i antall miljøsertifiserte kommunale virksomheter og antall innbyggere som tar Miljøsteget eller deltar i Klimaklubben, merker vi en markant økning i miljøsertifisering av private bedrifter og virksomheter i Oslo. Det er også en sterk økning i omsetningen av miljømerkete og økologiske varer i Oslo.

Staten må med

Den største utfordringen nå for å kunne realisere hele potensialet i Grønn bølge i Oslo er å få staten med på laget. Staten er med sine etater, virksomheter og statlige eide selskaper Oslos største arbeidsgiver, og nest største bygnings- og eiendomsbesitter, men har desidert færrest miljøsertifiserte virksomheter. Staten innfører nå miljøledelsessystemet Grønn stat, uten krav til miljøsertifisering, bort sett fra for store tekniske virksomheter. Det ville styrke den Grønne bølgen i Oslo vesentlig om staten ville følge Oslo kommunes eksempel og miljøsertifisere alle sine virksomheter og selskaper i Oslo.


Kontaktpersoner i Framtidens byer Oslo
Til toppen