Oljefritt i Oslo

Stikkord: Energi i bygg, Energiforsyning, Energikilder, Oslo

I framtidens Oslo varmer du enkelt opp huset ditt med fornybar energi. Ved å fjerne alle oljefyrene i kommunen reduseres byens klimagassutslipp med en tredjedel.

Rundt omkring i Oslo er det mellom 13 000 - 15 000 oljekjeler som bidrar til store klimagassutslipp. Politikerne har vedtatt at oljefyringen skal erstattes med fornybar energi, og redusere komunens samlede utslipp.

All oljefyring fjernet innen 2020

Her er det store gevinster å hente både for å spare utslipp, energi og penger, og kommunen skal gå foran:

Det er vedtatt at alle oljefyrer i kommunale bygg skal erstattes før 2012, og all bruk av oljefyring til oppvarming skal avvikles innen 2020.

Der det er mulig skal oljefyrene erstattes av fjernvarme.

oljekjel

I områder hvor det ikke er fjernvarme eller det er bedre med en annen løsning, kan oljekjelen erstattes av bioenergi eller varmepumpe.

Støtte gjennom Oslos klima- og energifond

Det viktigste verktøyet for å gjennomføre energisparende tiltak og skifte ut oljefyring i offentlig og privat sektor i Oslo er byens Klima- og energifond. I perioden 1997 til 2007 har fondet gitt i gjennomsnitt 30 millioner kroner årlig til en rekke tiltak og prosjekter.

Vurderer du å skifte ut oljefyren kan søke om dette gjennom Enøketatens tilskuddsordninger. Husk bare å søke og få tilsagn før du setter i gang.

Relatert informasjon


Kontaktpersoner i Framtidens byer Oslo
Til toppen