Støtte til el-bil i Oslo

Stikkord: Areal og transport, Bilbruk, Oslo

En el-bil er det mest miljøvennlige alternativet om du trenger en bil i byen. I Oslo kan du nå få pengestøtte for å sette opp ladestasjon for el-bil i ditt borettslag eller ved kontoret.

Oslo kommune jobber for at det skal være enkelt og billig å velge el-bil.

Dette er fordi el-bilen er svært energieffektiv, og dessuten bruker fornybar strøm fra norsk vannkraft.

I tillegg gir el-bilen bedre bymiljø fordi bilene tar mindre plass i byen, lager svært lite støy og sparer oss for store utslipp av partikler og lokal forurensing.

Om flere bytter ut bensinbilen med el-bil, får Oslo et bedre bymiljø og lavere klimagassutslipp!

Derfor kan el-biler parkere gratis og kjøre gjennom bomringen uten å betale.

ladestasjon

I tillegg ønsker Oslo kommune å kjøpe og lease flest mulig klimanøytrale el-biler til egen drift.

400 ladestasjoner skal settes opp i Oslo

For å støtte bruk av el-bil i byen har Oslo kommune etablert 46 ladestasjoner for el-biler, og det er vedtatt at totalt 400 skal opp innen utgangen av 2012. På disse ladestasjonene får el-bilene gratis strøm og parkering. Strømuttakene er låste og parkeringsplassene er reservert for el-kjøretøy.

Søk om støtte til å bygge ladestasjon!

Men hva om disse ladestasjonene ikke er i nærheten av der du bor eller jobber? Enøketaten og Trafikketaten etablerte i 2009 en egen støtteordning til borettslag, sameier, bedrifter, butikksentra o.l. som ønsker ladestasjoner for el-biler. Støtten gis ikke til privatpersoner, men legger opp til at mange kan bruke ladestasjonen.

Tilskuddet er 10.000 kr per parkeringsplass, men man får ikke mer støtte enn kostnaden ved å etablere plassen. Du kan både bygge en ladestasjon for bedriftens eller borettslagets egne el-biler, eller leie ut plassene til andre brukere, så lenge plassen er reservert for el-biler. Søknadsskjema finner du hos Enøketaten. Oslo kommune ønsker flere el-kjøretøy, og borettslag og sameier, offentlige aktører og bedrifter oppfordres til å søke om støtte!

Relatert informasjon


Kontaktpersoner i Framtidens byer Oslo
Til toppen