Utfasing av oljekjeler i Osloskolene

Stikkord: forbruk og avfall, forbruksmønster, Oslo, Næringslivet i FB

Alle oljefyrene i Osloskolene skal skiftes ut med ikke-fossile energiløsninger innen 2013. Kommunen inviterte inn små og store leverandører til å utvikle nye, innovative ideer for energiforsyning.

Alle oljefyrene i Osloskolene skal skiftes ut med ikke-fossile energiløsninger innen 2013. Kommunen inviterte inn små og store leverandører til å utvikle nye, innovative ideer for energiforsyning.

I 2008 vedtok politikerne i Oslo at alle oljefyrer i Osloskolene skal fjernes innen 2013. Det var behov for nye energiløsninger. Disse måtte utvikles.

Små og store leverandører ble invitert til et dialogmøte med Undervisningsbygg der ulike muligheter for ikke-fossile energiløsninger ble diskuterte. Leverandørene var sammen om å utvikle nye ideer og løsninger. Løsningene, som er tilpasset den enkelte skole, settes nå ut i livet:

 • Ris skole varmes opp på biogass fra kloakk, produsert på et renseanlegg.
 • Solfangere i kombinasjon med produksjon av is: Den nye skøytebanen som bygges på Ullern på Oslos vestside¸ denne leverer varme både når det produseres is, og når banen (bandybane) blir oppvarmet av solen når den ikke er islagt. Produksjonen av is på bandybanen skal varme opp skolene Lilleaker, Øraker og den nye Bjørnsletta skole når anlegget står klart.
  Metoden er prøvd ut på Lindeberg skole.
 • Andre løsninger er pellets-kjel (Bygdøy og Voksen, Sollerud og Uranienborg skoler)
 • Fjernvarme ble løsningen for syv andre skoler

Andre stikkord er varmepumper, pellets, og energibrønner.

Idékonkurranse og bransjemobilisering

Undervisningsbygg og et regionalt leverandørutviklingsprogram i NHO-regi gjennomførte en åpen dialogkonferanse hvor undervisningsbygg presenterte sine utfordringer for de inviterte leverandørene.

Undervisningsbygg gjennomførte en idékonkurranse, etter forslag fra leverandørene, for å innhente gode og innovative idéforslag på totalløsninger for å dekke hele oppvarmingsbehovet med ikke-fossile energikilder.

Det ble gjennomført en omfattende bransjemobilisering for å få med så mange leverandører som mulig.

Alle oljefyrene i Osloskolene skal skiftes ut med ikke-fossile energiløsninger innen 2013.

Oljekjel (Foto: Oslo kommune).

Mobiliseringsjobben gjorde OREEC (Oslo Renewable Energy and Environment Cluster) et nettverk av bedrifter, forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner innen fornybar energi og miljøteknologi i Osloregionen.

OREEC mobiliserte leverandørene til å delta i konkurransen gjennom workshops og arbeidsmøter. Her ble ideer utviklet og samarbeid dannet mellom små leverandører.

Fire ulike vinnerforslag ble kåret. To av ideene ble utviklet med blant annet støtte fra ENØK fondet og Innovasjon Norge. Disse settes nå ut i livet.

Denne type prosjekt kan være av interesse for bransjer blant annet innen:

 • ventilasjon
 • bygg- og anlegg
 • arkitektur
 • installasjon
 • ingeniøryrket

Teknologiområder innen produksjon av ren energi og miljøteknologi der næringslivet kan finne nye forretningsmuligheter (ikke utfyllende):

 • sol-, vind-, vann- og bioenergi m.m.
 • karbonfangst- og lagring
 • utslippsreduksjon fra transport
 • rensing av vann og avløp
 • overvåkning av miljøet
 • energieffektivisering
 • effektive produksjonsprosesser
 • avfallshåndtering og resirkulering
 • rådgivning, FoU og IKT

Relatert informasjon

Relaterte artikler


Kontaktpersoner i Framtidens byer Oslo

Til toppen