Varme fra Oslos kloakk

Stikkord: Forbruk og avfall, Avfallsbehandling og -gjenvinning, Energi i bygg, Energiforsyning, Energikilder, Oslo

På Skøyen i Oslo er en av verdens største varmepumper installert. Den varmer opp ca fem tusen boliger – med varme fra kloakken. Pumpa går takket være Oslos Klima- og energifond.

På Skøyen i Oslo er en av verdens største varmepumper installert. Den varmer opp ca fem tusen boliger – med varme fra kloakken. Pumpa går takket være Oslos Klima- og energifond.

Oppvarming og forbrenning er en stor bidragsyter både til dårlig lokal luftkvalitet og klimagassutslipp i Oslo.

Luftkvaliteten forverres særlig av vedfyring, mens oljefyring bidrar til store klimagassutslipp.

Oslos klima- og energiarbeid skal både bidra til å redusere klimagassutslippene og bidra til et bedre bymiljø.

I dette arbeidet har tilskudds- og støtteordninger gjennom Oslos Klima- og enøkfond vist seg uvurderlige.

    plakat

Støtte til husholdninger

Til forskjell fra det statlige fondet Enova, kan Enøketaten også gi støtte til enkelte husholdning.

Enøkfondet gir både støtte til fjerning og utskiftning av oljefyr og varmepumper. Dette er av stor betydning for å nå Oslos klima- og energimål. Samtidig gis det også støtte til større tiltak for energiomlegging i kommunen.

Bystyret vedtok før jul 2008 å utvide Oslo kommunes enøkfond til å være et klima- og enøkfond. Dette betyr at reduksjon av klimagassutslippe er et like viktig kriterium for å få støtte som energiøkonomisering.

En tidel spart

Til sammen har tilskudd fra Klima- og energifondet ført til at energiforbruket er blitt redusert med 1,3 TWh over 10 år. Det innebærer at energiforbruket i Oslo ville vært ca. 10 prosent høyere enn hvis Oslo ikke hadde hatt en enøkfond.

Enøketaten gir tilskudd til utskifting til rentbrennende vedovner. Nye, rentbrennende vedovner i 8000 boliger har redusert de årlige utslippene av svevestøv med 70 tonn. Tilskuddet er i dag 1500 kroner per ovn.


Kontaktpersoner i Framtidens byer Oslo
Til toppen