Porsgrunn

Flyfoto Porsgrunn

Porsgrunns samarbeidsområder i Framtidens byer

Artikkel Sist oppdatert: 14.08.2009

Her finner du tiltakene staten, Porsgrunn og næringslivet vil samarbeide om for å redusere klimagassutslippene og skape godt bymiljø i Porsgrunn.