Oppvarmes av spillvarme fra fabrikk

Stikkord: Stasjonær energi i bygg, Energikilder, Energiforsyning, Porsgrunn

Spillvarme fra Yara hentet inn i fjernvarmeanlegget til Skagerak Varme, forsyner flere bygg i Porsgrunn. I 2007 tilsvarte dette en reduksjon på 6 000 tonn CO2.

Spillvarme fra Yara hentet inn i fjernvarmeanlegget til Skagerak Varme, forsyner 35 bygg i Porsgrunn. I 2007 tilsvarte dette en reduksjon på 6 000 tonn CO2.

Blant disse 35 byggene dette er flere boligblokker med i alt ca 325 leiligheter. 12 kommunale bygg er tilkoblet fjernvarme.

I tillegg er tilkoblet 4 gatevarmesentraler, med oppvarmet areal på ca 12 000 m2 gate/ fortau, samt en kunstgressbane.

Reduserte utslipp

I 2007 ble det levert i alt 19 GWh fjernvarme til bygg/ anlegg i Porsgrunn. Til de kommunale bygg ble det levert 4,9 GWh i 2007.

Det har ikke gjennomført detaljerte beregninger av reduserte utslipp.

Varmesentral

Men omregnet reduserte utslipp, sammenlignet med tilsvarende varmeproduksjon i lokale oljekjeler, tilsvarer:

Totale reduksjoner i 2007 utgjør ca

  • 6 000 tonn CO2
  • 10 tonn SO2
  • 6 tonn NOx

Omtrent 25 prosent kommer fra kommunale bygg.


Kontaktpersoner i Framtidens byer Porsgrunn
Til toppen