Smart trafikant - for miljøet og helsa!

Stikkord: Areal og tranport, Kollektivtransport, Sykkel- og gangveier, Porsgrunn

Ca 20 prosent av daglige enkeltreiser er arbeidsreiser. Prosjektet "Smart trafikant" i Porsgrunn skal få flere til å gå, sykle eller ta bussen til og fra jobb.

Ca 20 prosent av daglige enkeltreiser er arbeidsreiser. Prosjektet Smart trafikant i Porsgrunn skal få flere til å gå, sykle eller ta bussen til og fra jobb.

Porsgrunn kommune ønsker å redusere bruken av personbil til og fra jobb, og på tjenestereiser. Dette gjelder både for Herøya Industripark og blant ansatte i Porsgrunn kommune.

Smart trafikant er et samarbeidsprosjekt mellom Herøya Industripark og Porsgrunn kommune som går frem til 2010. Prosjektet gjenomfører nå følgende tiltak:

  • Faktainnsamling og tiltak som bedrer kollektivtilbud
  • Bedre tilgjengelighet for gående og syklende 
  • Ulike stimuleringstiltak ”gulrøtter” prøves ut
    - Attraktiv sykkelparkering
    - Ny metroXpressbuss til Herøya industripark
  • Sykkeldag for ansatte
  • Handlingskampanje
logo

Det skal være lett å bli ”Smart trafikant” – som lar bilen stå når den ikke er absolutt nødvendig.


Kontaktpersoner i Framtidens byer Porsgrunn
Til toppen