Miljødager i Sarpsborg

Stikkord: Forbruk og avfall, Forbruksmønster, Energi i bygg, Informasjon og kompetanse, Sarpsborg

I løpet av tre junidager ville Sarpsborg kommune stimulere næringslivet og det offentlige til å tenke nytt og prioritere miljøinnsats. Håpet er at miljødagene kan bli en årlig tradisjon i Framtidsbyen Sarpsborg.

4. - 7. juni 2009 kan du oppleve et spennende program fylt med aktiviteter for små og store;

  • sykkelløp
  • klimafestival
  • økologisk frokost
  • månedens miljøtur
  • konkurranser m.m.

Gjennom hele perioden vil miljøaktivitetene suppleres med kulturinnslag rettet mot både barn og voksne. 

Solheim intervjues

Stimulere til nytenkning

Sarpsborg kommune ønsker å invitere til en bred mønstring for å vise omfang og styrke i den innsats som gjøres for å bedre miljøet i Norge generelt og Sarpsborg spesielt.

Formålet med miljødagene vil være å synliggjøre miljøarbeidet i Sarpsborg. Det skal stimulere næringslivet og offentlige virksomheter til å tenke nytt og prioritere miljøinnsats, og vise Sarpsborgs innbyggere nye muligheter til å leve mer miljøvennlig i hverdagen. Det vil bli et særlig fokus på barn og miljø. Hovedtemaene under miljødagene vil være hvordan vi møter klimautfordringene og søkelyset settes på energi, miljøvennlig transport, forbruksmønster og avfall.

Miljødagene åpner med at skolebarn i Sarpsborg deltar på barnas Vennergidag 2009 samt at den internasjonale klimakonferansen CC9 sparkes i gang på Hafslund Hovedgård. Verdens miljødag markeres med ulike aktiviteter. Barnehagebarn samles til arrangement i Kulåsparken den 5. juni. Lørdag blir det forskjellige aktiviteter i sentrum og barnas klimafestival arrangeres i Hafslundparken. Det hele avsluttes med ulike familieaktiviteter på søndag.

Vennergidagen

Regnmakernes Vennergidag er et nasjonalt arrangement der energi og miljø settes på dagsorden. Torsdag 4. juni vil alle 4.-6. klassingene i Sarpsborg og nabokommunene samles til en annerledes skoledag med mange energiaktiviteter, kåringer og et stort show med kjente artister. Arrangementet er lagt til Isengran i Fredrikstad (demokraten.no).

Markering av Verdens miljødag

5. juni er Verdens miljødag. Dette er FNs årlige dag for å sette fokus på miljø både ute blant folk og blant politikere. I Sarpsborg vil dagen markeres med aktiviteter for store og små. Målet er å bygge opp kunnskap om miljøvern generelt og om klimautfordringene spesielt. Informasjon om hva som skal skje i forbindelse med dagen vil komme senere.

CC9 - internasjonal klimakonferanse

Klimakonferansen CC8 på Hafslund Hovedgård ble en gedigen suksess i 2008 med over 100 innflytelsesrike mennesker fra politikk, næringsliv og akademia. Konferansen får sin oppfølger i år, og Hafslund og medarrangørene Bellona og Club de Madrid håper at CC9 i Sarpsborg 4. - 6. juni skal blir en like stor suksesshistorie. I år blir det arrangert en klimafestival for barn i stedet for konsert den 6. juni, og målet er å skape en spennende arena for barn med en kombinasjon av lek, læring og underholdning. Sarpsborg kommune samarbeider med arrangørene av CC9 om ulike aktiviteter.

Sarpsborg kommune inviterer til et informasjonsmøte for alle som er interessert i å vite mer om Miljødagene i Sarpsborg 2009, og/eller ønsker å bidra under Miljødagene. Møtet finner sted onsdag 18. mars kl 18.00 - 19.30 i Rådhuset (Formannskapssalen).

Relatert informasjon


Kontaktpersoner i framtidens byer Sarpsborg
Til toppen