Skien

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver:

Flyfoto Skien

Skiens samarbeidsområder i Framtidens byer

Artikkel Sist oppdatert: 14.08.2009

Her finner du tiltakene staten, Skien og næringslivet vil samarbeide om for å redusere klimagassutslippene og skape godt bymiljø i Skien.