Hevet konserthuset, senket prisen

Stikkord: Klimatilpasning, Stavanger, Havnivå

Byggingen av Stavangers nye kulturhus er et eksempel på at klimatilpasning ikke må bety økte kostnader. Tvert imot anslås det at man sparte 70 millioner kroner da man hevet bygget for å holde havet ute. Les mer på Klimatilpasning.no

Byggingen av Stavangers nye kulturhus er et eksempel på at klimatilpasning ikke må bety økte kostnader. Tvert imot anslås det at man sparte 70 millioner kroner da man hevet bygget  for å holde havet ute. Les mer på Klimatilpasning.no

Til toppen