Kampanjemidler 2011 - rapport

Stikkord: forbruk og avfall, forbruksmønster, Stavanger

Stavanger kommune gjennomførte og deltok i en del lokale og nasjonale kampanjer knyttet til miljø i 2011. Rapporten gir en kort oversikt over hvert enkelt arrangement.

Rapport kampanjemidler - Stavanger 2011 (pdf - 2Mb)

Under finner du en kort oversikt over hvert enkelt arrangement, samt vedleggene som er omtalt i rapporten.

Earth Hour 26. mars

Stavanger kommune vedtok tidlig i 2011 å benytte mest mulig egne ressurser til markering av Earth Hour 2011. Etter et internt planleggingsmøte i februar, ble eksterne samarbeidspartnere kontaktet.

Kommunen samarbeidet med Lyse Energi og slukket gatebelysning i Våland bydel, samt i Byparken. I tillegg ble alt lys slukket i kommunens egne bygg og anlegg, som skoler, barnehager og idrettsanlegg.

Pressens dekning før og etter selve markeringen:

Earth Hour - logo

Den internasjonale Fairtrade-dagen 14. mai

Dagen ble markert i Østervåg som tidligere år. Stavanger kommune samarbeider med Fair Play Design, Grønn Hverdag, Mai Jazz og virksomheter i nærheten.
Arrangementet holdes hvert år i Stavanger mest fargerike gate, Øvre Holmegate, hvor både næringslivet og bygningene er mer fargerike enn ellers i byen.


Klimameteret; offisiell markering 1. juni

Klimameteret i Stavanger

Stavanger kommune har gjennom Interreg-prosjektet ANSWER (A North Sea Way to Energy-Efficient Regions) utviklet Klimameteret.

Verktøyet viser utslipp av CO2 fra veitrafikk og bygningsmasse (strøm-, olje- og gassforbruk) i nåtid og har vært i drift i Stavanger sentrum fra mai 2011.

Klimameteret informerer også om hva hver enkelt kan gjøre for å leve mer miljøvennlig. Stavanger kommune bruker også verktøyet til å informere om ulike arrangementer i byen.

Pressens dekning om Klimameteret verktøyet ved lansering:


Verdens miljøverndag 5. juni


Stavanger kommune, ved miljøseksjonen, har de siste årene stått som koordinator for arrangementene under Verdens miljøverndag i Stavanger.

 

Grønn Hverdag - logo

Dagen ble markert lørdag 4. juni i samarbeid med blant andre Grønn Hverdags Folkefrokost, Rachel Carson prisen, Rogaland El-bilforening, Naturvernforbundet, FN Sambandet med flere.

Grønn Hverdag har siden 2005 arrangert gratis folkefrokost i Stavanger sentrum. Tidligere ble arrangementet holdt på høsten. Fra 2010 har frokosten vært lagt til samme helg som Verdens miljøverndag arrangeres i Stavanger sentrum.

Rachel Carson-prisen er en miljøpris som skal tildeles en kvinne for hennes miljøengasjement, og den deles ut i Stavanger hvert annet år.
I 2011 ble prisen tildelt Marilyn Mehlmann fra Global Action Plan International Rachel Carson-prisen - nettside.

Pessens dekning:


Miljøsertifisering av administrasjonsbyggene i sentrum - Miljøfyrtårnfest 24. juni

Stavanger kommunes fire administrasjonsbygg i Stavanger sentrum ble sertifisert til Miljøfyrtårn i mai 2011.

Prosessen har vært lang og mye godt arbeid er nå lagt for det videre miljøarbeidet i kommunen. Rådhuset var først ut med sertifiseringsarbeidet allerede i 2009, og banet nok litt vei for de andre tre administrasjonsbyggene.


Mobilitetsuken 16. - 22. september

I Stavanger-regionen er det den regionale Reisevanegruppen som har ansvaret for markeringen av Den europeiske mobilitetsuken.

Hovedarrangementet knyttet til Mobilitetsuken i Stavanger i år var arrangementet Bilfri søndag 4. september (se under).

Mobilitetsuken - logo

I år ble uken markert med ulike tema hver dag (vedlegg 9 - Program):

  • 16. 9 – Beintøft; gå til skolen konkurranse for 1. - 4. klassinger i Rogaland. Oppstart av Mobilitetsuken markeres ved Aspervika skole i Sandnes.
  • 19. 9 – Arbeidsreiser; Bedriftsbesøk ved Stavanger Universitetssykehus. Informasjon om alternativene til bilen. Kolumbus, Bybanekontoret, Trygg trafikk og kommunene Stavanger og Sandnes deltok sammen med sykehusets egen sykkelgruppe.
  • 20. 9 – Sykkelløftet; premiering av syklende ved Grannes. Sykkelløftet er et samarbeid mellom Næringsforeningen i Stavangerregionen og kommunene. Hensikten er å motivere arbeidstakere i bedriftene i regionen til å sykle til jobb minst en dag i uken, slik at andelen jobbreiser på sykkel kommer opp i ca 20 prosent.
  • 21. 9 – Kollektivt; Fokus på gratisbussen Nullen. Gassdrevet gratisbuss i Stavanger sentrum. Passasjertall siste måned ble presentert. Utdeling av artikler til passasjerer.
  • 22. 9 – Internasjonal bilfri dag; Belønne busspassasjerer. Kolumbus lanserer kampanjen ”Verv en venn, vinn en Ipad”.

Pressens dekning:

Fra mandag klokka 12 ruller Nullen rundt nullen i sentrum. Samtidig utvides gågatenettet.


Bilfri søndag 4. sept

10. juni reiste to representanter fra Stavanger kommune til Oslo for å delta på informasjonsmøte om årets Mobilitetsuke. Der presenterte våre planer for Bilfri søndag og kommunens satsing på mobilitetsplaner og et bilfritt sentrum. Et stort område av byen ble stengt for biltrafikk, mens andre var såkalt "anbefalt bilfri".

Pressedekningen var stor, særlig etter arrangementet. Fokus var da hovedsakelig på sinte bilister:


Matkurs i regi av Unge kokker - "Helt rått" og "Wok og småretter", 26. - 29. sept

Unge kokker, med tilhold i Trondheim, arrangerer matkurs for ungdom over hele landet, i samarbeid med kokker som reiser rundt.

 

Unge Kokker - snadder (Foto: Unge Kokker)

Unge Kokker - snadder
Til toppen