Tromsø suger alt

Stikkord: Forbruk og avfall, Avfallsbehandling og -gjenvinning, Tromsø

Tromsø var først i verden med å kombinere søppelsug med optisk sortering. I år merker innbyggerne suge-reformen ikke bare på miljø, men også på selve lommeboka. Klimavennlige avfallsløsning gir lavere renovasjonsutgifter.

Tromsø var først i verden med å kombinere søppelsug med optisk sortering. I år merker innbyggerne suge-reformen ikke bare på miljø,  men også på selve lommeboka. Klimavennlige avfallsløsning gir lavere renovasjonsutgifter.

I 2010 betaler tromsøværingene ikke mer for renovasjon enn de gjorde i 2009. Alle andre år har avgiften gått opp i tråd med indeksene.

- Nå begynner vi virkelig å se resultatene av å satse på ny teknologi og miljø, sa direktør i avfallsselskapet Remiks, Bård Jørgensen, til Bladet Tromsø da nyheten ble offentligjort i vinter.

Årsaken til at avgiften ikke går opp i år er investeringene i avfallssug, samt énmannsbetjente renovasjonsbiler.

Avfallsuget er rett og slett en diger, underjordisk sugemaskin, som suger søppelet fra der du kaster det ned - rett til sortering. Anrtallet søppelbiler reduseres betraktelig, noe som både gir bedre luft i byen og bedre 
trafikksikkerhet.

Fargeglad sortering

Tromsø er en pioner i Norge - og delvis verden - på avfallsug. Suget fungerer på den måten at husholdningene sorterer avfallet i fem grupper, og putter det i poser med fem forskjellige farger. Først når posene er fraktet frem til endelig håndtering på miljøstasjonen til Remiks, blir de skilt fra hverandre,

Tromsø har det eneste anlegget i verden der søppelet går direkte fra nedkastet til endelig sluttbehandling i ett og samme system.

Suksesseksempel

Tromsø har vedtatt at avfallssug skal være hovedløsningen ved alle nye boligprosjekter. Dessuten planlegges søppelhåndteringen like nøye som veier og strøm når nye boligområder bygges.

Sukess-eksempelet til nå er Stakkevollan, - det mest konsentrerte boligfelt i Nord-Norge. Inntil 1997 var det belastet med nærværet av kommunens søppelfylling. Nå trengs ikke det. Det er ikke lenger noen containere eller søppelbiler heller, fordi alt vil gå på "luft".

Miljøeffekten av dette, foruten mer kildesortering, er at det sparer plass i bybildet, hindrer lukt og sparer kommunen for både containere og søppelbil-kjøringer.


Kontaktpersoner i framtidens byer Tromsø
Til toppen