Barnslig og grønn

Stikkord: Energi i bygg, Informasjon og kompetanse, Forbruk og avfall, Forbruksmønster, Avfallsforebygging, Trondheim

Grønn Barneby støtter skoler og barnehager i deres miljøundervisning i Trondheim. Hele 111 skoler og barnehager i byen er med i nettverket.

Grønn Barneby støtter skoler og barnehager i deres miljøundervisning i Trondheim. Hele 111 skoler og barnehager i byen er med i nettverket.  

Kommunen fikk sin første Grønt Flagg skole allerede i 2002. Trondheim har nå norgesrekord i antall grønne flagg i skoler og barnehage med 111 flagg fordelt over hele byen.

All grønn flaggsertifisering i Trondheim skjer gjennom prosjektet Grønn Barneby.

-Vi samarbeider med både interne og eksterne samarbeidspartnere, og har et nettverk av kontakter som skoler og barnehager kan benytte seg av i forhold til de tema de jobber med, forteller prosjektleder Anne Grethe Glørstad.

barn i lek

Glørstad jobber i Grønn Barneby i Trondheim sammen med Bjørn Arild Silseth. Grønn Barneby har utviklet ulike undervisningsopplegg med ulike miljøtema som tilbys alle skoler og barnehager i Trondheim.

Konkret og effektfullt

I samarbeid med Trondheim Renholdsverk har Grønn Barneby også ulike opplegg knyttet til temaet kildesortering og gjenbruk. Kursing av lærere og barnehageansatte og elevbesøk på avfallsmottak er sentrale deler av dette.

-Hver vår deltar en rekke skoler i den årlige ryddekonkurransen vår, forteller Bjørn Arild Silseth i Grønn Barneby. Elevene rydder faste områder rundt skolen flere ganger og registrerer hvor mye og hvilken type avfall de finner. Resultatene av dette kan sammenlignes fra år til år og så kåres Trondheims reneste skole.

Gode tilbakemeldinger

Elevene i Trondheim har konkurranser om å være flinkest til å gå til og fra skolen. Konkurransen blir arrangert av Grønn Barneby i samarbeid med fysioterapitjenesten/FYSAK. Dette har gjort at barn fra første trinn lærer seg gode vaner og at det går an å gå til skolen. Trygg Trafikk, som og er en del av samarbeidet, ser og nytten ved at trafikktettheten rundt skolene blir mindre. 

Tilbakemelding fra skoler og barnehager er at det er en stor styrke å få støtte i det holdningsmessige arbeidet. Dette gjør at terskelen blir lavere for å jobbe med praktiske oppgaver for å gi barn gode vaner.

Blekkulf

Det var i juni 2004 at Trondheim kommune ble utnevnt til Grønn Barneby av Blekkulf (nå Miljøagentene). Dette ansvaret har den politiske og administrative ledelsen tatt på alvor ved å etablere Grønn Barneby-prosjektet. Prosjektet består av en arbeidsgruppe på to årsverk, som har hatt som hovedoppgave å støtte skoler og barnehager i. Arbeidsgruppen driver også Grønt Flagg nettverket, som består av alle skoler og barnehager som er sertifisert eller registrert med Grønt Flagg.


Kontaktpersoner i Framtidens byer Trondheim
Til toppen