Et skoleeksempel

Stikkord: Energi i bygg, Energibruk, Energikilder, Trondheim

Nye Nardo skole bruker bare en tredel av energien den gamle skolen brukte. En rekke tiltak har gitt en Trondheim en miljøskole til etterfølgelse - og stolte elever.

Da Nardo skole og barnehage skulle bygges, ville man at skolen skulle bli en miljøskole. Nå når skolen har vært i drift et helt år, viser det seg at målsettingen er nådd. Mens den gamle skolen brukte 238 kilowatt-timer i året pr kvadratmeter, bruker den nye bare 82.

Energisparere

- Det er tenkt energiøkonomisk i forhold til plassering av rom i bygget. Alle utleiefunksjoner, gymsal og fellesrom som brukes på ettermiddags- og kveldstid, er samlet i en del av bygget. Det betyr at vi kan ”stenge av” resten av bygget, senke temperatur og slå av lys og ventilasjon i en lengre periode av døgnet, forteller prosjektutvikler Johannes Lipphardt hos Trondheim Eiendom.

Gamle Nardo skole hadde i 2006 et energibruk på 238 kWh/m2/år mens nye Nardo skole og barnehage er nede i 82. Hva er gjort for å få energibruket så lavt?

- Det er først og fremst bygget tett og isolert godt. I tillegg er det høy virkningsgrad på vamegjenvinneren på ventilasjonsanlegget, og det er varmepumpe på bygget som henter varmen fra 14 energibrønner. Dessuten har vi veldig mange energimålere på bygget slik at vi har god overvåking og lett kan oppdage feil.

God følelse

Nardo skole- og barnehage ble valgt som pilotprosjekt i Trondheim kommunes tresatsing.  Sokkelen er i betong, men alle konstruksjoner over er i limtre eller massivtre, og utvendig trekledning er i ubehandlet malmfuru og visor-wood.

- Tre er et miljøvennlig materiale både når det gjelder produksjon, klima for brukerne og gjenvinning. Det var litt vanskelig å få tak i de kvalitetene vi ønsket av massivtre, men resultatet har blitt bra. Vi har fått flere positive tilbakemeldinger fra brukerne om at trebruken i skolebygget er med på å øke trivselen. Treet skaper en slags god følelse, forklarer Lipphardt.

Stolt av skolen sin

Brukerne har vært med i arbeidet med den nye skolen helt fra planleggingen startet, og Roy Tømmervik, driftsansvarlig for byggeprosjektet,synes samarbeidet i det daglige fungerer bra.

- Det virker som om både elever og ansatte er stolte av skolen, og de kjenner godt til at skolen er bygget som en miljøskole med bruk av tre og lavt energiforbruk. Det har heller ikke vært noe hærverk på skolen, noe som gjerne har en sammenheng med at skolen er fin og ny – ingen som ønsker å ødelegge noe så flott!

Energisparepris til Nardo

Nardo skole og barnehage ble tildelt Trondheim kommunes Energisparepris 2009. Juryen oppfatter Nardo skole og barnehage som kanskje det beste prosjektet i Norge i sitt slag, og mener at et høyt ambisjonsnivå er blitt realisert på Nardo.

 


Juryen mener det er viktig med gode forbildebygg hvor lavt energibruk, miljøvennlige byggematerialer og et sunt inneklima tillegges avgjørende vekt i prosjekterings- og byggefasen.

Lønnsomme energiinvesteringer

- Det er klart at både bruken av massivtre og energiløsningene koster ekstra, sier Lipphardt. Totalkostnaden for hele prosjektet inkludert både inventar, ekstra tomt osv. ble på 185 millioner. Energiløsningene og tresatsingen kostet hver ca ti millioner ekstra i forhold til mer tradisjonelle løsninger.

Investeringene som gjelder energitiltakene er beregnet innspart i løpet av ca 20 år. Skolens levetid, det vil si tid før det trengs omfattende rehabilitering, er beregnet til 45 år. Så her blir det mange år med netto innsparing!

Byggingen av Nardo skole har på mange måter satt en standard for energibruk ved nye skolebygg i Trondheim. Nå bygges alle nye skolebygg etter lavenergistandard.

- Alle som har vært med på dette prosjektet, kan gjerne være litt stolt. Vi har hatt et veldig bra samarbeid med både brukere, leverandører, arkitekter og entreprenører underveis og resultatet er blitt et godt skolebygg og en erfaringsbase for nye prosjekt, avslutter prosjektutvikler Johannes Lipphardt i Trondheim Eiendom.


Kontaktpersoner i Framtidens byer Trondheim
Til toppen