Framtidens Byer støtter rockere og syklister

Stikkord: Trondheim

Framtidens Byer i Trondheim kommune støtter både rockere og syklister økonomisk i år. Fem har fått tilsagn om pengestøtte til positive miljøarrangement for 2010.

Framtidens Byer i Trondheim kommune støtter både rockere og syklister økonomisk i år. Disse fem har fått tilsagn om pengestøtte til positive miljøarrangement for 2010:

Grønn Hverdag (55 000 kroner)
Skal arrangere kurs i økokjøring med bil i mobilitetsuka 16. til 22.september. En vanlig sjåfør kan redusere drivstofforbruket med 10 til 20 prosent ved å kjøre smart.

Svartlamon Beboerforening (50 000 kroner)
Ønsker å gjennomføre seminar om styringsformer i eget byområde, og debatt om satsing på gjenbruk, grøntområder og fornybar energi.
Beboerforeninga vil også arrangere en bilfri dag i nærmiljøet. Man ser for seg et miljøtorg der økologiske butikker, gjenbrukssentraler, alternative energitilbydere og aktivister kan profilere seg ute i gata. Svartlamon er et byøkologisk forsøksområde i en eldre trehusbebyggelse sentralt i byen. Formålet er å prøve ut boformer, boliger og styringssett som kan sikre områdets egenart og gi nye ideer til en bærekraftig bolig- og næringsutvikling.

Pstereo-festivalen (30 000 kroner)
Pop- og rockfestival som ønsker å bruke mobil avfallsstasjon under årets arrangement og samtidig informere aktivt om avfallsløsninger og tema knyttet til miljø. Avfallsstasjonen er et samarbeidsprosjekt mellom Øyafestivalen og Framtides Byer. Formålet er å minimalisere avfallsmengden.

Syklistens Landsforening i Trondheim (29 000 kroner)
Markering under Mobilitetsuka og generelt holdningsskapende arbeid.

Framtiden i Våre Hender (16 000 kroner)
Har arrangert tre dagers klimakonferanse sammen med andre organisasjoner på NTNU.


Kontaktpersoner i Framtidens byer Trondheim
Til toppen