Stoltenberg åpnet røde sykkelfelt i Trondheim

stikkord: Areal og transport, Gang- og sykkelveier, Byene, Trondheim

Utstyrt med hvit spraymaling åpnet statsminister Jens Stoltenberg og samferdselsminister Marit Arnstad røde sykkelfelt gjennom Trondheim sentrum 10.september. Stoltenberg og Arnstad malte "Takk for at du sykler" på den delen av gata som blir syklistenes enemerke.

Utstyrt med hvit spraymaling åpnet statsminister Jens Stoltenberg og samferdselsminister Marit Arnstad røde sykkelfelt gjennom Trondheim sentrum 10.september. Stoltenberg og Arnstad malte "Takk for at du sykler" på den delen av gata som blir syklistenes enemerke.

Marit Arnstad og Jens Stoltenberg løfter vekk sjablongen etter å ha spraymalt nye, røde sykkelfelt i Trondheim. Foto: Knut Opeide/Statens vegvesen

De røde sykkelfeltene krysser bykjernen over en strekning på 2,1 kilometer. De skal utvides ytterligere. Feltene er ett av en rekke tiltak for å gjøre Trondheim til landets sykkelby nummer en.

Miljøpakken for transport skal investere 1,3 milliarder kroner i sykkeltiltak i Trondheim fram til 2015. Hvert år vil det i gjennomsnitt være mulig å bruke ca 100 millioner kroner for å få flere til å sykle.

Arbeidet startet i 2010, og de første anleggene er allerede på plass, blant annet:

  • Sykkelveg med fortau over en lengre strekning på "syklistenes E6" fra sør inn til sentrum.
  • Ny sykkelveg i bydelen Ila. Syklistene har fått mer plass og bilene mindre.
  • Dalenbrua – ei gang- og sykkelbru til 47 millioner kroner - som knytter sammen bydelene Lade og Strindheim. Det er anslått at 4 000 flere personer på Strindheim-sida får mindre enn ti minutter å gå eller sykle over til tilbudene på Lade.
  • Ny sykkelbru ved Lerkendal stadion fjerner farlig kryss for syklister.

De røde sykkelfeltene har både praktisk verdi og sterk symbolverdi ved at de markerer syklistenes posisjon i bybildet og rettigheter i trafikken.

På åpninga betegnet statsminister Jens Stoltenberg Trondheim som et forbilde innen miljøvennlig transport. Det skyldes mer enn viljen til å satse på sykling, nemlig resultatene av arbeidet med å få folk over fra bil til buss og trikk:

Kollektivbruken i Trondheim by har økt med 38 prosent på fire år.Biltrafikken falt med ti prosent etter at bompunkt med dobbelt pris i rushtid kom opp i 2010. Den har ikke økt siden.I pendlerregionen økte bussbruken med 25 prosent bare i fjor.

- Jeg har åpnet alt mulig, men dette er første gang jeg åpner et sykkelanlegg, sa Stoltenberg, som selv er ivrig syklist.

Til toppen