Energikilder

Vi kan få energi fra vind, sol og hav – eller fra søppelet som byenes innbyggere produserer.