Energiforsyning

Når vi bygger byene våre tett og samlet, er det lettere å knytte flere til fjernvarmeanlegg. Og fjernvarmeanlegg er som skapt for fornybare energikilder.