Energibruk

Kommunene står for 1/3 av energibruken i norske næringsbygg. Det gir dem store muligheter til å redusere energibruken i landet – og til å spare penger.