Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nettverkssamling areal og transport, Drammen

12. - 13. januar 2010

Program

Tirsdag 12.  januar

Om KVU og KS1 som arbeidsmåte – behov for organisasjons- og metodeutvikling v/Jan Erik Lindjord, Samferdselsdepartementet

KVU for godsterminal i Drammensområdet - stasjonsstruktur/-konsept, spor- og arealbehov i Buskerudbyen v/ Per Pedersen, Jernbaneverket

Refleksjoner rundt KVU/KS1 og bypakker v/ Jomar
Langeland, ATMprosjekt Buskerudbyen og  byplansjef Drammen kommune

Integrasjonsutfordringen i egen kommune og byområdet sett fra andre kommuner:

Fredrikstad v/ Laila Vestby

Sandnes v/ Håkon Auglend

Organisasjons- og metodeutviklingsutfordringene i KVU/KS1 i byområder sett fra andre byer:

Bergen v/ Rune Herdlevær

Tromsø v/ Carl Henrik Bjørset

Befaring på Strømsø etter innledninger

Øystein Bull Hansen, Drammen kommune 

Njål Arge, Civitas

Onsdag  13.01

Integrasjonsutfordringen i egen kommune og byområdet sett fra Sarpsborg, v/ Laila Vestby

Porsgrunn, v/Tone S. Jonassen

Trondheim v/ Kathrine Strømmen

Sykkel som alternativ – hvordan går vi fram? Om finansiering og planlegging av tiltak v/ Gyda Grendstad,  Vegdirektoratet

Arbeidet i Kongsberg - Fokus på transportsyklisten v/ Ingebjørg Trandum, Kongsberg kommune

Diskusjon om sykkelens rolle i den enkelte kommunes areal- og transportplanlegging basert på innlegg fra byer med bypakke (Oslo) og en uten (Skien) v/ Olav Backe-Hansen, Marit Sletteberg Storli

Vegen videre – sett fra Miljøverndepartementets side, v/ Wilhelm Torheim

Til toppen