Miljøledelse

Framtidens byer vil få flest mulig offentlige og private virksomheter miljøsertifisert. Innføring av miljøledelsessystemer er et overgripende tiltak for å få offentlige og private virksomheter til å drive mest mulig miljøvennlig.

Gjennom miljøledelse forbedres virksomhetens egen drift, og den sikrer at virksomhetene fokuserer på miljø i alle ledd – fra innkjøp, via energibruk, transport og til avfallsproduksjon - og håndtering. Virksomhetene i møtekommer dermed også økende krav fra markedet på ulike miljøkriterier.