Avfallsbehandling og -gjenvinning

Avfall kan bli til dyrebar energi. På den måten blir både utslippene - og søppelbergene - mye mindre.

Avfall kan bli til dyrebar energi. På den måten blir både utslippene - og søppelbergene - mye mindre.