Avfallsforebygging

Støtte til kompostering, avgift på engangsemballasje, momsfritak for reparasjon; Med enkle tiltak kan vi få ned avfallsmengdene - og klimagassutslippene derfra.