Innkjøp

Innkjøp er et viktig satsingsområde, ettersom det offentlige handler for betydelige beløp hvert år. Ved å stille strenge miljøkrav i innkjøpsprosessen, kan offentlige aktører både påvirke det enkelte innkjøp og sende signaler til markedet som kan bidra til mer langsiktige endringer.

Framtidens byer vil arbeide for å gi innkjøpere bedre verktøy, og å koble innkjøpere og næringsliv sammen i innovasjonsprosjekter som kan føre til utvikling av nye miljøvennlige produkter, løsninger og tjenester.