Framtidens byer - dokumentasjon

Framtidens byer har fra 2008-2014 vært et samarbeidsprogram mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene – og gjøre byene bedre å bo i

Programmet Framtidens byer har hjulpet bykommunene med å dele sine gode ideer til klimavennlig byutvikling med hverandre – og til å samarbeide med næringsliv, region og stat. De 13 byene er Oslo, Bærum, Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Porsgrunn, Skien, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. (Alle foto: Jan Alsaker).

person balanserer

Lær av oss

Eksempelsamling

Vi har samlet alle de gode tiltakene og erfaringene på god byutvikling og bedre bymiljø

syklist i by

Konkrete tiltak

Samarbeidsområder

Framtidens byer har utarbeidet en rekke konkrete forslag til tiltak for å redusere klimagassutslippene og skape gode bymiljø

Aktuelt nå

illustrasjonstegning by

Hvordan blir livet i Framtidens byer?

Byene våre vokser – stadig flere vil bo og arbeide i byene. Samtidig øker arealet hver og en av oss bruker. Hvis vi ikke planlegger for det motsatte, vil dette føre til at byene vokser i utstrekning.

illustrasjonstegning by

Bibliotek

Her har vi samlet en oversikt over publikasjoner, statusrapporter, følgeevalueringer, indikatorer, holdningsundersøkelser og andre rapporter som Framtidens byer har bestilt eller laget.

Byene som var med

Artikkel Dato: 10.02.2009

Til sammen huser Framtidens byer omtrent halve Norges befolkning. Vi har altså muligheten til å redusere Norges utslipp så det monner. Byene som deltok i samarbeidet er de 13 største i Norge.

Bærekraftig arealutvikling i store byområder

Artikkel Sist oppdatert: 08.03.2018

Mange av de norske byene vokser, og urbaniseringen byr på muligheter og utfordringer. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fokus på bærekraftig byutvikling.

Områdesatsinger

Landingsside

Områdesatsing er et virkemiddel for å bidra til bedre levekår i byområder med store levekårsutfordringer. En områdesatsing er et samarbeid mellom stat og kommune som ser flere virkemidler i sammenheng og bidrar til mer effektiv bruk av statlige og kommunale midler. Staten har i dag avtale med Oslo, Drammen, Stavanger og Bergen kommune om et samarbeid om områdesatsing i utvalgte områder.

Referater

Areal- og transport

Artikkel Dato: 05.03.2015

Kontakt

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo

Til toppen