Framtidens byer

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver:

Framtidens byer har fra 2008-2014 vært et samarbeidsprogram mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene – og gjøre byene bedre å bo i

Programmet Framtidens byer har hjulpet bykommunene med å dele sine gode ideer til klimavennlig byutvikling med hverandre – og til å samarbeide med næringsliv, region og stat. De 13 byene er Oslo, Bærum, Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Porsgrunn, Skien, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. (Alle foto: Jan Alsaker).

2008-2014

Tidslinje

Her kan du se alle høydepunktene fra Framtidens byer - visualisert i en klikkbar tidslinje

Lær av oss

Eksempelsamling

Vi har samlet alle de gode tiltakene og erfaringene på god byutvikling og bedre bymiljø

Konkrete tiltak

Samarbeidsområder

Framtidens byer har utarbeidet en rekke konkrete forslag til tiltak for å redusere klimagassutslippene og skape gode bymiljø

Aktuelt nå

Hvordan blir livet i Framtidens byer?

Byene våre vokser – stadig flere vil bo og arbeide i byene. Samtidig øker arealet hver og en av oss bruker. Hvis vi ikke planlegger for det motsatte, vil dette føre til at byene vokser i utstrekning.

Bibliotek

Her har vi samlet en oversikt over publikasjoner, statusrapporter, følgeevalueringer, indikatorer, holdningsundersøkelser og andre rapporter som Framtidens byer har bestilt eller laget.

Byene som var med

Artikkel Sist oppdatert: 02.07.2014

Til sammen huser Framtidens byer omtrent halve Norges befolkning. Vi har altså muligheten til å redusere Norges utslipp så det monner. Byene som deltok i samarbeidet er de 13 største i Norge.

Om Plansatsing mot store byer

Artikkel Sist oppdatert: 08.04.2016

Fram mot 2030 kan de største byområdene i Norge få en vekst i folketallet på opp mot 30 prosent. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fokus på bærekraftig byutvikling.

Områdesatsinger

Landingsside

Områdesatsing er et virkemiddel for å bedre miljø, boforhold og levekår i et geografisk avgrenset område. En områdesatsing er et samarbeid mellom stat og kommune som ser flere virkemidler i sammenheng og medvirker til å skape økt nytte gjennom felles bruk av statlige og kommunale midler.

Referater

Politiske toppmøter

Artikkel Sist oppdatert: 05.05.2014

Storsamling 2012

Artikkel Sist oppdatert: 10.05.2012

Storsamling 2011

Artikkel Sist oppdatert: 17.10.2011

Storsamling 2010

Artikkel Sist oppdatert: 13.07.2011

Areal- og transport

Artikkel Sist oppdatert: 05.03.2015

Klimatilpasning: Fagsamling (2014)

Artikkel Sist oppdatert: 15.11.2014

Klimatilpasning: Strategimøte (2014)

Artikkel Sist oppdatert: 14.03.2014

Felles nettverkssamling (2013)

Artikkel Sist oppdatert: 23.08.2013

Fagdag: Klimaendringer og naturforvaltning (2013)

Artikkel Sist oppdatert: 16.08.2013

Bedre bymiljø: Workshop (2012)

Artikkel Sist oppdatert: 21.03.2012

Energi i bygg: Nettverkssamling  (2010)

Artikkel Sist oppdatert: 18.01.2012

Energi i bygg: Nettverkssamling (2009)

Artikkel Sist oppdatert: 18.01.2012

Energi i bygg: Nettverkssamling (2008)

Artikkel Sist oppdatert: 18.01.2012

Kontakt

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo