Havnivå

Vi må bygge byer som tåler høyere 40 cm høyere havnivå ved slutten av dette århundret. Gjør vi det riktig, blir byen bedre å bo i allerede nå.

Les mer om havnivå på klimatilpasning.no.

Til toppen