Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Bibliotek

Her har vi samlet en oversikt over publikasjoner, statusrapporter, følgeevalueringer, indikatorer, holdningsundersøkelser og andre rapporter som Framtidens byer har bestilt eller laget.

Holdningsundersøkelser

TNS Gallup 2010 

TNS Gallup 2012

TNS Gallup 2014

Evalueringsrapporter (Rambøll)

Evaluering av framtidens byer – nullpunkts- og førsteårsrapport (juni 2011)

Framtidens byer – dybdestudier 2011 (oktober 2011)

Følgervaluering av Framtidens byer - andreårsrapport (juni 2012)

Framtidens byer – dybdestudier 2012 (oktober 2012)

Følgeevaluering av Framtidens byer - Rapport 2013

Framtidens byer - dybdestudier 2013 (desember 2013)

Følgeevaluering av Framtidens byer - Rapport 2014

Framtidens byer - dybdestudier 2014 (september 2014)

Følgeevaluering av Framtidens byer - Sluttrapport (januar 2015)

Konferanserapporter

Byer som lever og leverer. Konferanserapport 2010

Politisk toppmøte i Framtidens byer 2013

Politisk toppmøte i Framtidens byer 2014: Byen som ressurs

Statusrapporter

Framtidens byer 2010

Framtidens byer 2012

Indikatorer for miljøutviklingen (SSB)

Byer og miljø. Indikatorer for miljøutvikling i "Framtidens byer" 2011

Byer og miljø. Indikatorer for miljøutviklingen i "Framtidens byer" 2012

Indikatorer for miljøutviklingen i "Framtidens byer" 2015

Andre rapporter

Byen som ressurs (oktober 2014)  Engelsk versjon "The City as a resource"  

Klimatilpasning i Framtidens byer (2015)  (Framtidens bygg og Asplan Viak)

Framtidens bygg - pilotprosjekter for klimavennlige bygg og områder (2015)

 

Til toppen