1.6 Analyser av handelens transport

Transport knyttet til handelsvirksomhet utgjør en stor del av trafikken i byene.

Transport knyttet til handelsvirksomhet utgjør en stor del av trafikken i byene. Framtidens byer kartlegger hvilke klimaef¬fekter handelstransporten har og utvikler metoder, bl.a. knyttet til 1.2 ATP-modellen, for å analysere konsekvenser av handelsetableringer i og utenfor eksisterende bysentra, som en del av en helhetlig byutvikling.

Til toppen