1.11 Bedre tilrettelegging for sykkel

Framtidens byer vil bygge og vedlikeholde sammenhengende sykkelveinett, foreta utredninger om sykkelbruk, prøve ut nye tiltak, utvikle reguleringsplaner for prosjekter som kan bidra til sammenhengende sykkelveinett og drive holdningsskapende arbeid for å få flere trafikanter over på sykkel.

Framtidens byer vil bygge og vedlikeholde sammenhengende sykkelveinett, foreta utredninger om sykkelbruk, prøve ut nye tiltak, utvikle reguleringsplaner for prosjekter som kan bidra til sammenhengende sykkelveinett og drive holdningsskapende arbeid for å få flere trafikanter over på sykkel. Det åpnes også for prosjekter for å øke andelen gående.

Til toppen