1.4 Bypakker for koordinert by- og transportutvikling

Byregionene er avhengig av et funksjonelt transportsystem, der planlegging og utbygging av veier, kollektivtrafikk og sykkelveier og gangveier sees i sammenheng med lokalisering av boliger, arbeidsplasser og andre viktige arealformål.

Det forventes at stat, fylkeskommune og byer legger til grunn avtalene i samarbeidsprogrammet Framtidens byer også i sitt arbeid med utforming og gjennomføring av bypakker og annet regionalt samarbeid om helhetlige og miljøvennlige transportløsninger.

Forvaltningsreformen har gitt fylkeskommunene et økt ansvar for planlegging av veier, sykkelveier og kollektivtrafikk i byene. Ordningen med konseptvalgutredninger (KVU) i by gir grunnlag for bypakker og vurderinger i Nasjonal transportplan. Vedtatte bypakker representerer en avtale mellom staten, og lokale og regionale planmyndigheter. Alle byområdene i Framtidens byer utvikler bypakker.

Til toppen