1.3 Flere ladestasjoner

Innenfor rammen av samarbeidsprogrammet Framtidens byer arbeides det for å gjøre effektiv bruk av Transnovas støtteordning til utplassering av ladepunkter til elektriske biler, spesielt hurtigladestasjoner.

Til toppen