1.3 Flere ladestasjoner

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver:

Innenfor rammen av samarbeidsprogrammet Framtidens byer arbeides det for å gjøre effektiv bruk av Transnovas støtteordning til utplassering av ladepunkter til elektriske biler, spesielt hurtigladestasjoner.