1.9 Miljøvennlig transport i næringslivet

Framtidens byer vil inngå et samarbeid med bedrifter og organisasjoner i næringslivet for i fellesskap å utvikle mer miljøvennlige arbeids- og tjenestereiser og mer effektiv godstransport i by.

Det åpnes for prosjekter knyttet til samordnet varedistribusjon, mobilitetsstyring og økt bruk av trafikkdata for bedre utnyttelse av transporttilbudet.

Til toppen