1.8 Regelverk for å begrense parkering

Begrensning av parkeringstilbudet er et effektivt virkemiddel for å redusere biltrafikken og bidra til balansert tilgjengelighet til hele byområdet.

Begrensning av parkeringstilbudet er et effektivt virkemiddel for å redusere biltrafikken og bidra til balansert tilgjengelighet til hele byområdet.
Framtidens byer vil utvikle og tilpasse regelverket om parkering. Det åpnes for prosjekter knyttet til utprøving av regelverket.

Til toppen