1.5 Regional planstrategi for Oslo og Akershus

Det etablerte plansamarbeidet mellom Oslo og Akershus tar sikte på å utvikle en samordnet areal og transportstrategi for hovedstadsområdet.

Det etablerte plansamarbeidet mellom Oslo og Akershus tar sikte på å utvikle en samordnet areal og transportstrategi for hovedstadsområdet. Forslag til planstrategi og planprogram var ferdig sommeren 2011. Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har overtatt ansvaret for organisering og videreføring av planarbeidet. Plansekretariat blir etablert

Til toppen