1.7 Sentrumsutvikling

Sterke, levende bysentra kan redusere biltrafikken og samtidig styrke byenes attraktivitet. Framtidens byer vil inngå avtaler om miljømessig og økonomisk utvikling av byens sentrumsområder, gjennom samarbeid mellom kommune og næringsliv.

Sterke, levende bysentra kan redusere biltrafikken og samtidig styrke byenes attraktivitet.  Framtidens byer vil inngå avtaler om miljømessig og økonomisk utvikling av byens sentrumsområder, gjennom samarbeid mellom kommune og næringsliv.

Det gjennomføres pilotprosjekter i de to byene Drammen og Trondheim for å utvikle samarbeidsmodeller mellom private og offentlige aktører for utvikling av vitale og bærekraftige bysentra.

Det åpnes for prosjekter knyttet til bedre bymiljø hvor byene skal utvikles til å bli bærekraftige og bidra til høy livskvalitet for innbyggerne.

Til toppen