1.2 Utvikling av ATP-modellen

Areal- og transportplanleggings- (ATP-) modellen bruker kartfestete data, også kalt geografisk informasjonssystem (GIS), for å gjennomføre ulike typer tilgjengelighets-analyser.

Analysene brukes for eksempel til å beregne hvor mye biltrafikk ulike lokaliseringsalternativer vil medføre i den enkelte kommune og hvilke konsekvenser dette har for utslipp av CO2. Modellen kan også brukes til planlegging av kollektiv- og sykkeltiltak. Byene inngår avtale om å videreutvikle og bruke modellen.

Til toppen