1.10 Virkningene av handlingsprogrammene

Vi vet ikke nok om hvordan tiltakspakkene byene har gjennomført innen arealbruk og transport faktisk virker inn på trafikk og klimagassutslipp.

Framtidens byer utvikler faglige verktøy for å finne ut hvilke tiltak som bidrar til mindre biltrafikk.

Til toppen