2.4 Fornybar energiforsyning

Framtidens byer vil samarbeide om utfasing av fossile energikilder til oppvarming til fordel for fornybar energiforsyning.

Samarbeidstema: Utfasing av oljekjeler. Fornybar fjernvarme, fjernvarme og energimerking, felles kriterier ved søknadsbehandling om fritak fra tilknytningsplikt. Smart Grid.

Til toppen