2.1 Økt støtte til de store byene

Gjennom Enovas kommuneprogram er det tilrettelagt for at kommuner med stor bygningsmasse kan søke kartleggingsstøtte flere ganger.

Enova vil fortsette samarbeidet med Framtidens byer gjennom aktiv deltakelse i nettverk og gjennom dialog.

Til toppen