2.1 Økt støtte til de store byene

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver:

Gjennom Enovas kommuneprogram er det tilrettelagt for at kommuner med stor bygningsmasse kan søke kartleggingsstøtte flere ganger.

Enova vil fortsette samarbeidet med Framtidens byer gjennom aktiv deltakelse i nettverk og gjennom dialog.