2.2 Pilotprosjekter

Ambisjonen er å etablere 1-2 pilotprosjekter i hver av byene, i form av områdeutvikling, gruppebebyggelse eller enkeltbygg innenfor delprogrammet Framtidens bygg.

Ambisjonen er å etablere 1-2 pilotprosjekter i hver av byene, i form av områdeutvikling, gruppebebyggelse eller enkeltbygg innenfor delprogrammet Framtidens bygg. Prosjektene vil heve kompetansen når det gjelder klimavennlig planlegging, bygging og rehabilitering samt klimatilpasning, og bidra til å øke omfanget av passivhusbyggingen i Norge.

Pilotprosjektene må tilfredsstille kriteriene i Enovas støtteprogram for passivhus og lavenergibygg og Framtidens byers tilleggskriterier. Byene vil få tilbud om rådgivningstjenester gjennom Enovas rådgiverteam og Framtidens byer.

Framtidens bygg omfatter alle byene unntatt Oslo og Drammen, som har sin egen organisasjon i FutureBuilt. Forbildeprosjektene i FutureBuilt tilsvarer i hovedsak pilotprosjektene i Framtidens bygg. For begge programmene er områdeutvikling en viktig del av satsningen.

Klimagassregnskap brukes som måleverktøy for pilot- og forbildeprosjekter

Til toppen