3.1 Miljøsertifisering av offentlige og private virksomheter

Framtidens byer vil få flest mulig offentlige og private virksomheter miljøsertifisert.

Framtidens byer vil få flest mulig offentlige og private virksomheter miljøsertifisert. Innføring av miljøledelsessystemer er et overgripende tiltak for å få offentlige og private virksomheter til å drive mest mulig miljøvennlig. Gjennom miljøledelse forbedres virksomhetens egen drift, og den sikrer at virksomhetene fokuserer på miljø i alle ledd – fra innkjøp, via energibruk, transport og til avfallsproduksjon - og håndtering.

Virksomhetene møtekommer dermed også økende krav fra markedet på ulike miljøkriterier.

Til toppen