3.3 Arbeid for å legge til rette for at innbyggerne kan leve mer miljøvennlig

Byene skal arbeide med å legge til rette for at innbyggerne kan leve et mer miljøvennlig liv.

Byene skal arbeide med å legge til rette for at innbyggerne kan leve et mer miljøvennlig liv. Dette arbeidet spenner over et bredt felt fra kampanjer og aksjoner via informasjonstiltak og veiledning om bla energisparing, til større infrastrukturtiltak på transportområdet. Aktiviteter i skoler og barnehager om ulike temaer som strømsparing og kildesortering er også sentrale. 

Tilrettelegging og informasjon er nødvendig for at innbyggerne i praksis skal kunne ta gode miljøvalg i hverdagen.

I tillegg innebærer dette punktet kunnskapsutvikling om hvordan mennesker tar valg, og hva som er drivere og barrierer for at folk skal ta miljøvennlige valg.

Til toppen