3.4 Avfallsreduksjon, ombruk og miljøeffekt av avfall

Avfallsfeltet har vært under utvikling gjennom mange år, og det finnes store aktører med mye kunnskap som byene støtter seg på.

Avfallsfeltet har vært under utvikling gjennom mange år, og det finnes store aktører med mye kunnskap som byene støtter seg på. Framtidens byer har derfor bevisst valgt å fokusere på områder hvor vi ser mangler – spesielt i forbindelse med avfallsforebygging, avfallsreduksjon og ombruk.

Framtidens byer har utviklet en klimakalkulator for avfallsløsninger med fokus på restavfall. Det kan hjelpe byer å sammenligne mulige avfallsløsninger, gi grunnlag for endringer av avfallsløsninger, og gi beslutningsgrunnlag ved evaluering av anbud.

Dette samarbeidsområdet hører tett sammen med 3.3. Arbeid for å legge til rette for at innbyggerne kan leve mer miljøvennlig

Til toppen