3.2 Klimavennlig offentlig innkjøp

Innkjøp er et viktig satsingsområde, ettersom det offentlige handler for betydelige beløp hvert år.

Innkjøp er et viktig satsingsområde, ettersom det offentlige handler for betydelige beløp hvert år. Ved å stille strenge miljøkrav i innkjøpsprosessen, kan offentlige aktører både påvirke det enkelte innkjøp og sende signaler til markedet som kan bidra til mer langsiktige endringer.

Framtidens byer vil arbeide for å gi innkjøpere bedre verktøy, og å koble innkjøpere og næringsliv sammen i innovasjonsprosjekter som kan føre til utvikling av nye miljøvennlige produkter, løsninger og tjenester.

Til toppen