3.5 Undervisningsopplegg om forbruksrelaterte tema

I Framtidens byer gis engasjert undervisning om miljø, klimaspørsmål, energisparetiltak, kildesortering, kretsløp og miljø.

I Framtidens byer gis engasjert undervisning om miljø, klimaspørsmål, energisparetiltak, kildesortering, kretsløp og miljø. Dette skjer gjennom etablerte undervisningsopplegg i regi av retursamarbeidet LOOP sin Miljøskole, Klimaløftets tilbud til lærere, Nettverk for miljølære, Enovas program for energiopplæring i skolen, Regnmakerskolen og Grønt Flagg for barnehager.

Enova tilbyr kurs og kompetanseheving av lærere for bruk av regnmakerskolen. 

Framtidens byer bidrar til utvikling av undervisningsopplegg der dette mangler og spredning av materiell og informasjon der det er ønskelig

Til toppen