4.7 Integrering av tilpasningsarbeidet

Klimaendringene vil påvirke flere samfunnsområder, både infrastruktur, energitilførsel, næringsliv og helse.

Framtidens byer vil integrere klimatilpasning på tvers av alle nettverkene i Framtidens byer, og på den måten styrke samar¬beidet om klimatilpasning med ulike myndigheter og fagmiljøer.

Til toppen