4.3 Regionale nettverk

Tilpasningsarbeidet må foregå over større geografiske områder.

Tilpasningsarbeidet må foregå over større geografiske områder. Framtidens byer vil derfor samarbeide med eksisterende regionale nettverk og eventuelt etablere egne nettverk ved behov. Nettverkene vil omhandle undertemaer som håndtering av overflatevann, havnivåstigning osv.

Til toppen