4.6 Håndtering av overflatevann

Klimaendringene kan føre til mer nedbør og mer intense nedbørsperioder som gir store utfordringer med hensyn til håndtering av overflatevannet.

Klimaendringene kan føre til mer nedbør og mer intense nedbørsperioder som gir store utfordringer med hensyn til håndtering av overflatevannet. Det er ingen statlig etat som har forvaltningsansvaret for dette fagområdet. Framtidens byer vil være en pådriver for at staten klargjør ansvarsforholdene og vurderer virkemidlene.  Samtidig arbeider byene med konkrete prosjekter for å prøve ut ulike måter å håndtere mer overvann, blant annet ved å utnytte vann som en ressurs ved utforming av omgivelsene.

Til toppen